لامپ زنون فابریکی هیوندای وراکروز ix55اصلی

لامپ زنون فابریکی وراکروز ix55

داخل هر لامپ زنون فابریکی وراکروز میزانی از گاز زنون تزریق شده است که باعث شفافیت نور می...