سنسور دمای آب فابریکی هیوندای سانتافه

سنسور دمای آب هیوندای سانتافه

در واقع می توان گفت که مهترین وظیفه این  سنسور دمای آب هیوندای سانتافه